Ridhusschema

 

Välkomna att rida i ridhuset. När ridhuset ej är bokat (se kalendern nedan) är ridhuset öppet att rida i kl 05.00-23.00.
För dig som inte är medlem sker ridning på egen risk.
Observera att Ridskolestallets öppettider är 9-21.30, rider du senare än 21.30 vänligen besök ej stallarna. Och hästar som inte är uppstallade på anläggningen får inte vistas i stallarna!

Fri tid Fri tid är tider som ej är bokningsbara, då är halva ridhuset öppet för alla med egen häst som vill rida. Med ridhuskort är det gratis, utan ridhuskort kostar det 100:-/ekipage. Varannan onsdag är det dressyrträning, då är halva ridhuset öppet för lugnare ridning, hoppning, longering eller tömkörning är då ej tillåten. Tränande ekipage ges företräde.

Vilken sida av ridhuset betydelse (se anläggnings skiss här nedaför):

1: = Häst/Café delen
2: = Ponny/hinder delen
1:2 = Hela ridhuset.

Är hela anläggningen bokad, så står det 1:2 + A. (A=Anläggning).

Står det special (tex, 1: Lektion – Vuxen special), så använder de sig av mer än halva ridbanan. Men man är välkommen att rida där, men att man har ett förståelse att de använder mer än halva ridbanan till deras lektioner.