Ridhusregler

Vi följer reglerna för enskild ridning i ridhus eller paddock.

¤Håll till höger vid möte.

¤Snabbaste gångarten på spåret, skritt och halter innanför spåret.

¤Vi lämnar ridbanan i det skicket som vi själva vill finna det i.

¤Flyttar man på staketet skall detta ställas tillbaka.

¤Vid fri tid får man ta fram max ett hinder som givetvis ska plockas bort efteråt.

¤Vi respekterar varandras träning. d.v.s. att longering, körning och tömkörning sker endast när det finns plats.

¤Bokning av hela ridhuset sker senast en vecka innan, halva 5 dagar.

¤Innan vi går in i ridhuset knackar vi.

¤Inga utomstående hästar får släppas lösa i ridhuset.

¤Ridskolans verksamhet har alltid företräde till anläggningen.

¤Tar du fram material, så plockar du bort efter dig. Detta gäller koner, bommar, hinder o.s.v.