Besöksinfo

Minska smittspridning bland hästar och mellan stallar för att säkerställa en god miljö för våra hästar.

Om du ska besöka en anläggning med djur är det bra att tänka på vissa saker redan före besöket. Det kan finnas bakterier och andra smittämnen hos både människor och djur, som kan överföras och orsaka sjukdom hos människorna eller djuren (så kallade zoonoser). Sådana smittämnen kan överföras vid kontakt med djurets päls/hud, kroppsvätskor, gödsel eller miljö.

Du kan även som människa bära med dig bakterier från andra hästar och djur som kan smitta ridskolans hästar.

 För er som kommer med häst: 

Tänk på att gå igenom er häst noga innan ni kommer till anläggningen. Endast en häst som är symptomfri och har varit så de senaste 3 veckorna äger tillträde till anläggningen. Har din häst snuva, hosta eller liknande? Vänligen stanna då hemma. Din häst skall vara vaccinerad mot hästinfluensa, ovaccinerad häst äger ej tillträde till anläggningen. Står din häst i stall eller har transporterats, där annan häst visat tecken på sjukdom? Vänligen stanna då hemma. Inga utomstående hästar äger tillträde till stallarna. Vistas så lite som möjligt i ridskolans stallar. Klappa gärna ridskolans hästar men kom ihåg att tvätta händerna efteråt.

För er som besöker anläggningen: 

Se till att ni är rena om händerna, har kläder och skor som garanterat inte har använts i stall där sjuka hästar eller smitta förekommer. Helst ser vi att ni har på rena kläder och skor som ej använts i andra stall.

Allmänna riktlinjer:

Tvätta händerna både före och efter besök i stall.

Att tvätta händerna är viktigast för att förebygga att smittor sprids från djur till människor liksom från människor till djur. Handtvätt minskar risken för att smittämnen fastnar på händerna och överförs vid kontakt från djur till människor eller från människor till djur. Enbart handsprit räcker inte för att avdöda vissa smittämnen och handsprit saknar effekt om händerna är synligt smutsiga eller kladdiga