Ledarskap


Som ledare i Vara Hästsportklubb är man ett föredöme för andra medlemmar och representerar föreningen. Detta innebär att man i sin ledarroll:

¤ Arbetar mot diskriminering, trakasserier och mobbing.

¤ Arbetar för tillgängligheten för alla på anläggningen.

¤ Förespråkar en ren ridsport.

¤ Tänker på sitt benmötande och sin framtoning, denna skall vara trevlig och tillmötesgående.

¤ Är medveten om den maktpositionen man kan ha ibland andra på klubben och inte utnyttjar denna till egen fördel.

¤ Är öppen för människans olikheter och tar hänsyn till andra människors bakgrundsförhållanden och förutsättningar.