Policy vid resor


Ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Verksamhetens resor ska anpassas så att den på minska möjliga sätt påverkar miljön. Trafiksäkra och miljöanpassade transporter ska användas. I största möjliga mån ska transportkostnader hållas nere.  Alla transporter i samband med verksamhet ska följa gällande trafikbestämmelse. Anpassning av hastighet ska ske baserat på förarens erfarenhet, last, väglag och fordon. Tillämpa eco-driving i största möjliga mån. Total nykterhet i trafiken gäller alltid.

Målet är att medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande. Påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Höja medvetenheten om det särskilda ansvar det innebär med skjutsningar av barn och ungdomar i privata personbilar till och från träning och tävling så att man färdas i personbilar som har så lite miljöpåverkan och så hög säkerhet som möjligt. Att föreningens barn- och ungdomsverksamhet skall se idrott och säker trafik som en del av sitt sociala ansvar, barn och föräldrars trygghet.

 

Ställa föreningen bakom riksdagens och regeringens Nollvision Samordna resor och organisera samåkning t ex genom gemensamma bussresor, genomtänkt upplägg av serieprogram. Alla som cyklar till och från ridskolan bör ha cykelhjälm och alla under 15 år som cyklar till och från ridskolan ska ha cykelhjälm. Hyrbilar skall vara anslutna till biluthyrningsbranschen (BURF) och uppfylla dess regler och policys. Inhyrda bussar skall vara anslutna till Svenska bussbranschens riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys. Att verksamhet på vägar och gator bör separeras från trafik. Informera aktiva om vikten att efter fysiskt ansträngande aktivitet vara utvilad innan man beger sig ut i trafiken. Verka för trafiksäker miljö i samband med arrangemang som genererar mycket trafik i samarbete med kommun och lokal polismyndighet.